Meniny na web

Radobica

OBECNÝ ÚRAD

symbol_radnica.JPG

 

Radobica 124
972 47 RADOBICA
tel.:      046 / 549 41 72 , 046/ 549 41 05, 0918/ 519305
fax:      -
e-mail: ocu-radobica@stonline.sk
web:     http://www.radobica.sk/

 

SYMBOLY OBCE RADOBICA 

Prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1324. Zo 17. a 18. storočia pochádza obecný symbol , ktorý obsahuje ihličnatý strom so štyrmi vetvami symbolizujúci Zelený chotár. Po stranách kmeňu sú písmena "R" a "A", čo znamená názov RADOBICZA. Celý tento symbol je zospodu ovenčený dvoma ratolesťami.Radobica_1.JPG

 

HISTÓRIA OBCE

V severovýchodnej časti pohoria Tríbeč, na styku s pohorím Vtáčnik leží najjužnejšie položená obec Radobica. Táto prekrásna podhorská obec začala písať svoju históriu v 13.-14.storočí nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka o tejto niekdajšej slovanskej osade je z roku 1324. V listine, podľa ktorej sa o časť majetku delia synovia Michala de Somonyi s Lavkusom sa spomína ako "possesio Radobicza in Bors", čo znamená obec Radobica v Tekovskej župe.

Ďalší doklad o existencii obce je listina Nitrianskej kapitoly zo 4.apríla 1352, kde RADOWICHE sa spomína ako majetok Symonyiovcov. V daňových súpisoch Tekovskej stolice z roku 1535 sa RADOBYCHA uvádza ako obec želiarov.

V 17.a 18. storočí sa o obec Symonyiovci začali deliť s Majthénovcami. Radobica je obec s veľkým počtom osád .V čase delenia majetku ich bolo 13. Cerová, Hvojníkeje, Košovský, Štieflov, Hôrka, Glenda, Bánske, Kollár, Podstráň, Kočner, Plazov, Trník a Domček.

Stáročia postupne zmenili želiarsku osadu na obec remeselníkov a roľníkov. Zlaté dno svojho remesla tu našli sitári, kováči, mlynár, tesári, krčmári. Ďalšia časť usadlíkov pestovala obilie, chmeľ, strukoviny, okopaniny, konope. Ich hospodárske dvory zapĺňal rožný statok, ovce, ošípané, hydina. Sady ovocných stromov poskytovala obživu i zdroj práce pre početné chované včelie rodiny.

Obec nezaznamenala vzrast počtu obyvateľov. Skôr naopak. V roku 1828 tu žilo 401 ľudí a do  roku 1888 sa ich počet znížil na 393. Priaznivejšie dni prinieslo 20.storočie. V roku 1900 vzrástol počet obyvateľov na 582. V roku 1970 v obci žilo 1007 ľudí Nábytkárska továreň u Thoneta vo Veľkých Uherciach a jeho veľkostatok poskytovali jedinú pracovnú príležitosť a nízky zárobok. Preto mnohí odchádzali za prácou do Čiech, Rakúska, Nemecka, Francúzka. A malá obec sa začala postupne rozrastať. Začali sa stavať nízke domčeky obdĺžnikového tvaru s malými oknami a zapĺňali obe strany cesty. Pri mlyne pod osadou Cerová vyvieralo niekoľko teplovodných prameňov. Tu mali občania obecné močidlá konope, z ktorého vlastnoručne zhotovovali plátno na odev. Jediným zdrojom vody bola studňa uprostred obce. Právať chodili ženy do Lajšovca - potoka tečúceho pozdĺž cesty Veľké Pole - Horná Ves.

V roku 1907 bola postavená vytúžená školská budova. V roku 1932 bola vybudovaná pojazdná cesta do Hornej Vsi. 2 apríla  1945 bola obec oslobodená jednotkami 10.pešej divízie 1.rumunskej armády. V nasledujúcich rokoch sa v obci  vybudovali dva zásobníky vody, postavil sa vodovod, obec bola elektrifikovaná.  V roku 1950 bol na hôrke svojpomocne postavený kostol a v roku 1969 bol do užívania  odovzdaný kultúrny dom s obecným úradom a obecnou   knižnicou.

Radobica sa stala vyhľadávanou turistickou a rekreačnou oblasťou. Dokazuje to aj niekoľko desiatok rekreačných chalúp. Ľudia sem chodia radi, pretože tu nachádzajú pokoj, oddych, krásnu prírodu v lete i v zime. Už v roku 1980 bola Radobica zaradená do II. kategórie rekreačných obcí a tu sa zrejme črtá aj jej perspektíva.

 

SÚČASNOSŤ OBCE

V súčasnosti žije v obci asi 532 obyvateľov, 91,51% slovenskej národnosti, 8,49% inej národnosti.
Obec bola v priebehu roka 2003 kompletne plynofikovaná. Obec má kultúrny dom s obecnou knižnicou, materskú škôlku a športový areál pre kolektívne športy.

Obec je vyhľadávanou turistickou a rekreačnou oblasťou, ktorá poskytuje rozvoj turistického a cyklistického športu s množstvom cyklistických chodníkov. Rozvinutá je aj individuálna chatová rekreácia a chalupárstvo. Nachádza sa tu asi 120 rekreačných chalúp.

Rekreačné aktivity :

pešia turistika - značkované aj neznačkované turistické trasy v pohorí Vtáčnik a Tríbeč, hubárstvo - vo všetkých častiach obce a rybolov - horské potoky.

 

VÝZNAMNÉ PAMIATKY

Kostol  Božského srdca Ježišovho

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený  v r.1950 a zrekonštruovaný    v r. 2001.

 

radobica_2.JPG

 

Kostol pred rekonštrukciou v r. 1994.

 

Radobica_kostol.jpg

 

Kostol po rekonštrukcii r. 2002.

 

Socha Sv. Jána Nepomuckého

V blízkosti chrámu stojí aj  socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá je nanovo zrekonštruovaná.

 

radobica_3.JPG

 

Kaplnka na Cerovej

Je vo vzdialenosti 2,5 km od obce Radobica. Bola postavená miestnym obyvateľom Jánom Tomášom z vďaky za návrat z talianskeho zajatia počas  II. Svetovej vojny po roku 1945. Je zasvätená Panne Márii. 

 

radobica_4.JPG

 

 

UBYTOVANIE

 symbol_ubytovanie.JPG

 

HA - MI - KO Kováčik Pavel
Turistická Ubytovňa Cerová 219
tel.:      046 / 5494101
e-mail: -
web:     -
 

STRAVOVANIE

symbol_stravovanie.JPG

 

-


SLUŽBY

symbol_sluzby.JPG

 

Potraviny MIX, majiteľka D. Jančichová - predaj potravín,
Pohostinstvo, majiteľ J. Pravda – občerstvenie a príjemné posedenie s kapacitou 30 miest,
Pohostinstvo, prevádzkovateľ K.Sýkora - občerstvenie a príjemné posedenie s kapacitou 30 miest.

 

TRADIČNÉ AKCIE

akcie.JPG

Február
• Fašiangový sprievod po obci.
 

 radobica_5.JPG

Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou.

 

 

Apríl
• Sadenie mája.

 

radobica_6.JPG

 

 

Jún
•Deň Medzihoria  ( Organizuje vždy jedna z obcí mikroregiónu ).

 

 

radobica_7.JPG

 

August
•Oslavy SNP- posedenie pri vatre.

 

September
Výstavka prác šikovných rúk z darov zeme v miestnom kostole.

 

 

radobica_8.JPG

 

December
• Posedenie pri jedličke.

 

 

radobica_9.JPG

 

 

• Koledovanie po obci.

 

 

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 71 %
nie - 29 %