Meniny na web

Veľké Uherce

OBECNÝ ÚRAD 

symbol_radnica.JPG

 

Veľké Uherce 360
958 41 VEĽKÉ UHERCE 
tel.:      038 / 7486421, 038 / 7486201, 0908614174 
fax:      038 / 7486421
e-mail: obecvelkeuherce@velkeuherce.sk
web:    www.velkeuherce.sk
 

 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Obec leží na severnom úpätí pohoria Tríbeč,4 km juhovýchodne od mesta Partizánske, pozdĺž potoka Drahožica, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Nitry. Od roku 1998 je súčasťou Mikroregiónu Medzihorie a od roku 2003 je členom v Združení obcí Šípok.

Obec sa prvýkrát spomína v darovacej listine kráľa Ladislava IV. z roku 1274, ktorou daroval osadu Veľké Uherce magistrovi Štefanovi Čákovi, strýkovi Matúša Čáka Trenčianského. Svoj názov dostala po Uhercoch - Uhroch, teda Maďaroch, ktorí tu boli usadení v osade pri potoku, ako predsunutá strážna jednotka. Mala rôzne názvy. Vgroch, Ugrouch, Nagy Ugrócz, Gross Ugrócz. Obec bola vo vlastníctve významných rodov ako Baračkajovci, Bošányiovci, Révayiovci, Majláthovci, Keglevichovci. Najväčší rozkvet obce nastal príchodom nemeckej podnikateľskej rodiny Thonetovcov, ktorí v r.1865 postavili v obci továreň na ohýbaný nábytok. Tá dávala prácu až 700 ľuďom z obce a blízkeho okolia. Pri fabrike bola zriadená učňovská škola, opatrovňa detí, postavené byty pre zamestnancov, obecný vodovod. Z tohto obdobia bol zaznamenaný aj čulý kultúrnospoločenský život. Bol založený požiarny zbor a pri ňom dychová hudba a divadelný súbor.

K 31.12.2009 obec eviduje 1994 obyvateľov. Obyvateľstvo pracuje v poľnohospodárskej výrobe v obci, v potravinárskej výrobe pri výrobe oplátok v obci, v službách v miestnych prevádzkach. Väčšia časť však pracuje v priemysle v blízkom a vzdialenejšom okolí. Obec má Základnú školu s telocvičňou, Materskú školu, Školskú jedáleň so školským klubom detí, futbalové hrisko, futbalové mini ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, motokrosovú a autokrosovú trať, kultúrny dom, obecnú knižnicu, klub dôchodcov, poštu, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad. Je tu tiež 6 predajní potravín, predajňa domácich potrieb, päť pohostinstiev, jedno zariadenie s ubytovaním a stravovaním.

V obci pôsobí viacero záujmových organizácii a to: Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz záhradkárov, Futbalový klub, Stolnotenisový klub, Klub slovenských turistov, Motoclub, Jednota dôchodcov Slovenska, Jednota - spotrebné družstvo, Únia žien Slovenska.

Obec udržuje kultúrne tradície ako sú Fašiangy, Stavanie mája, Festival dychových hudieb, Vatra SNP, Mikuláš, Rozlúčka so starým rokom. V obci má už vyše 130 ročnú tradíciu dychová hudba a ochotnícke divadlo.

 

VÝZNAMNÉ PAMIATKY

Kostol sv. Michala archanjela


Bol postavený v r.1332 v gotickom slohu na starších základoch. Renesančne upravený v r.1669, keď pristavali bočnú kaplnku. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a prestavanou vežou.
 

kalend___r_2007_006.jpg

 

Kaštieľ


Jednou z dominánt obce je kaštieľ, ktorý postavili v roku 1622 Michal Bošány s manželkou Margarétou v časoch Tureckej invázie. Pôvodne bol postavený ako renesančný ale v 18.storočí bol zbarokizovaný a v r.1845 až 1860 úplne prestavaný v romanticko neogotickom slohu s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí.

 

ka___ite_____002.jpg

 

Je to štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Fasáda budovy je členená bohatými neogotickými architektonickými článkami. Dvojtraktové prízemie s neogotickou kaplnkou, prístupno bohato riešeným portálom. Na druhom podlaží reprezentačné miestnosti s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevenými obkladmi a vzorovým parketom. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách.

Vo vnútornom zariadení gobelín, umiestnený v slávnostnej sieni, predstavuje kráľa sediaceho na tróne, obklopeného množstvom postáv. Reliéfna podobizeň baróna Thoneta z roku 1904 od P. Breithuta z Viedne. Rokokový rám z 2. tretiny 18. storočia a iné.

 

Ka__tie___interi__r_1.JPG

Ka__tie___interi__r.jpg

 

V roku 1865 kúpila kaštieľ rodina Thonetovcov, ktorá ho vlastnila až do druhej svetovej vojny. V súčasnosti je opäť vo vlastníctve jedného z potomkov Thonetovcov. Pretože je v štádiu rekonštrukcie je pre verejnosť neprístupný.

Web : www.panoramy.sme.sk/panorama/1717/velke-uherce-kastiel-pohlad-z-parku-leto-2007/?pr=1724&p=1727

Web : www.zamky.sk/kastiele-a-kurie/velke-uherce-kastiel?q=node/3&mon=305276&det=1

 

Kaplnka P.Márie

V dolnej časti obce, z konca 18.storočia,riešená na spôsob gloriety. Nad vchodom plastika piety zo začiatku 19.storočia. Zvon z roku 1837 od V Littmana.

 

zvoni____ka_001.jpg

 

Pomník padlým v prvej svetovej vojne

Nachádza sa v strede obce oproti budovy pošty. Postavený na pamiatku padlých v prvej svetovej vojne. Na kamennom podstavci súsošie dvoch postáv - Ježiš Kristus s krížom a vojakom. V podstavci zoznam padlých s nápisom kto a komu pomník postavili.

 

P1000417.JPG

 

Pomník padlým v II. svetovej vojne

 
Pri hasičskej zbrojnici, na pamiatku padlým partizánom v SNP. Na stupňovitom polkruhovom základe z umelého kameňa súsošie troch postáv z pieskovca, v pozadí kríž. Na pomníku tabuľa so zoznamom 36 padlých.
 
 
 

 P1000431.JPG

Kaplnka na Kalvárii

Leží na úbočí hory Šípok. Bola postavená okolo roku 1850. Dala ju postaviť barónka Kristína Hellenbachová Rudnayová, ako vďaku za uzdravenie svojho manžela bylinami, ktoré na tomto mieste nazbierala. V roku 1852 posvätená banskobystrickým biskupom Štefanom Moyzesom a zasvätená Nanebovzatej Panne Márii. Ku kaplnke boli následne vybudované zastavenia krížovej cesty. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15.august) sa tu na púti schádzajú veriaci z celého okolia.


kalv___ria.jpg

 

UBYTOVANIE 

symbol_ubytovanie.JPG 

 

Penzión Kardinál
Veľké Uherce 310,
958 41 Veľké Uherce
tel.:      038 / 748 61 59, 0908 / 174438
e-mail: -
web:     www.penzionkardinal.tym.sk

Možnosti ubytovania sú aj v rekreačnej oblasti v podnikových aj súkromných chatách za vodnou nádržou.

 

STRAVOVANIE

symbol_stravovanie.JPG

 

Penzión Kardinál
Veľké Uherce 310,
958 41 Veľké Uherce
tel.:       038 / 748 61 59, 0908 / 174438
e-mail:   -
web:      www.penzionkardinal.tym.sk

 

TRADIČNÉ AKCIE 

akcie.JPG

Január
• Novoročný koncert dychovej hudby.


Február
• Pochovávanie basy, fašiangy .


Apríl
• Oslavy výročia ukončenia II. Svetovej vojny.
 

Máj
• Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou.
 

Jún
• Deň Medzihoria ( Organizuje vždy jedna z obcí mikroregiónu ).
• Motokrosový pretek.


Júl
• Futbalový turnaj o Pohár SNP.
• Futbalový turnaj združenia obcí Šípok.


August
• Festival dychových hudieb.
• Marianská púť na kalvárii.
• Oslavy výročia SNP, Vatra SNP.


September
• Motokrosový pretek.


December
• Kultúrne Vianoce, rozlúčka so starým rokom.
 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 71 %
nie - 29 %