Meniny na web

Oslany

OBECNÝ ÚRAD

 symbol_radnica.JPG 

 

Námestie Slobody 2
972 47 OSLANY
tel.:    046 / 5491 101
fax:      046 / 5492 028
e-mail: ocu@oslany.sk
web:     www.oslany.sk

 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Obec Oslany leží v JZ časti Hornonitrianskej kotliny na styku s pohorím Vtáčnik, Tríbeč a Strážovskou hornatinou na náplavovom kuželi potoka obce Horná Ves.
Členitý chotár tvoria druhohorné a vulkanické horniny, ml. treťohorné usadeniny pokryté priečnymi uloženinami a sprašovitými hlinami. Po západnom okraji Oslianskej kotliny tečie rieka Nitra. Obcou preteká potok Slaný, ktorý sa do nej vlieva.
Od roku 1998 je súčasťou Mikroregión Medzihorie.

Obec Oslany je starobylým kráľovským mestečkom. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1254. Z r. 1329 je doklad o príslušnosti obce do tekovského archidiakonátu. V r. 1503 kráľ Vladislav II. udelil obci erb, mestské práva, povolil konať trhy a odvtedy sa Oslany rozvíjali ako zemepánske mestečko. Kráľovský majetok neskôr prešiel do rúk zemanov a obec bola vo vlastníctve Oslianskych, Marsockých, Gothyovcov, Cheryovcov a Geciových. Koncom 17. storočia patrila panstvu Bojnice – rodine Pálfiových. V tom čase boli Oslany dvakrát vyplienené Turkami. V r. 1687 kráľ Leopold I. potvrdil obci jarmočné práva. Nastal rozvoj remesiel, vytvárali sa cechy súkenníkov, ševcov, čižmárov, kožušníkov, sitárov a iných remeselníkov. V oblasti remeselnej výroby mali Oslany prvenstvo v rámci Tekovskej župy. V 18. storočí boli v obci mlyny, pivovar, v 19. storočí aj poštová stanica, lekáreň, sporiteľňa a pobočky niekoľkých bánk. Do zániku župného zriadenia v r. 1922 bolo v Oslanoch sídlo slúžnovského úradu, neskôr obvodný notariát. Po oslobodení boli Oslany sídlom obvodného úradu MNV aj pre priľahlé obce.
 

Najvýznamnejším rodákom je Dr. Eduard Nécsey (1892-1968), nitriansky arcibiskup.

 

oslany 1_1.JPG

 

Oslany majú vlastnú tlač – Osliansky spravodaj, ktorý vychádza od r. 2000 dvakrát ročne a doručuje sa bezplatne do všetkých domácností na území obce. Obsah tejto tlače je od roku 2005 zverejnený aj na oficiálnej webovej stránke obce Oslany www.oslany.sk. Viac ako 30 rokov tu pracuje spevácka skupina, ktorá v súčasnosti pôsobí ako FS Oslianka.

Obec zachováva kultúrne tradície a celoročne sa usiluje život občanom spríjemňovať aj pestrým kultúrno-spoločenským dianím. Obyvatelia sa už niekoľko rokov tešia novovytvorenej tradícii – verejnej fašiangovej zakáľačke na nádvorí Obecného úradu i tanečnej veselici s humorným programom a pochovaním basy. Každoročne sa posledný aprílový podvečer venuje sadeniu mája v ústredí obce spojené s pohostením a ľudovým programom detí i FS Oslianka. Večer máme májovú veselicu spestrenú kultúrnym programom. Aj Deň matiek si získal srdcia našich spoluobčanov. Druhá májová nedeľa predstavuje v našej obci pekný popoludňajší program, do ktorého sa zapájajú deti MŠ, ZŠ, ZUŠ i dospelí účinkujúci – domáci i hostia. V máji a júni organizujeme stretnutia jubilantov , darcov krvi, starosta obce oceňuje úspešných reprezentantov obce a lúči sa s absolventmi ZŠ.           V auguste, kedy si pripomína naša obec hody máme možnosť zúčastniť sa nedeľného programu, väčšinou hudobného od pozvaných účinkujúcich umelcov i večernej tanečnej zábavy v kultúrnom dome alebo vonku – na štadióne TJ. Aj s rôznymi atrakciami pre deti. Koncom augusta si pietnym aktom a zapálením vatry pripomíname výročie SNP. Seniori žijúci v našej obci si obľúbili (15. rok) štýlové jesenné nedeľné posedenia s prizvaným účinkujúcimi a občerstvením. Je to pozornosť pre nich k Októbru - mesiacu úcty k starším. V predvečer Mikuláša sa pravidelne venujeme na námestí našim najmladším obyvateľom. Deťom podaruje Mikuláš sladkosti, dospelí majú možnosť ochutnať „Mikulášsky“ punč, zakúpiť si oblátky či med. Už desať rokov v mesiaci december pripravujeme tvorivé dielne Vymysli – Urob - Daruj, kde v rámci vianočnej témy učíme deti i dospelých zhotovovať darčeky, či dekorácie. V miestnom chráme Sv. Štefana sa počas Vianoc konajú dve vystúpenia: Vianočný   koncert  pod  záštitou  starostu  obce  ( od r. 1999)  a  program kolied od FS Oslianka    s dvadsaťročnou tradíciou. S odchádzajúcim rokom (od r. 1999) sa my občania, spoločne lúčime na námestí pred Obecným úradom. Nočné hodiny tu vypĺňa hudba, ohňostroj, občerstvenie, ktoré podávame občanom zdarma a losovanie hodnotných vecných cien v rámci bohatej silvestrovskej tomboly – 33 výhier. Nový rok vítame hymnou SR a voľná zábava pokračuje približne do 3. hodiny rannej.

Obec má aj svoju dlhoročnú športovú tradíciu: futbalové mužstvo Slovan Oslany, stolnotenisové družstvá Žarnov Oslany a odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany. V obci žije niekoľko kvalitných reprezentantov v cyklistickom(viac druhov) i automobilovom športe ( autocross ), ktorí individuálne získali majstrovské tituly SR.
Dňa 30. 5. 2010 sa v obci konali - Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike.

 

2_1.JPG

 

K. 31. 12. 2010 eviduje 2385 obyvateľov. Časť obyvateľstva pracuje v poľnohospodárskej a obuvníckej výrobe v obci, v miestnych obchodoch, poskytuje služby obyvateľstvu a časť pracuje v priemysle na okolí. Aj pomerne dobré podnikateľské zázemie, ktoré tvorí niekoľko väčších stabilných firiem a značné množstvo podnikateľov a živnostníkov pomáha všestrannému rozvoju a prosperite obce a podieľa sa na zvyšovaní životnej úrovne. Obec má modernú základnú a materskú školu, futbalové ihrisko, telocvičňu s posilňovňou, dve viacúčelové športové ihriská, autocrossovú trať, cyklistickú dráhu pre BMX, kultúrny dom, klub dôchodcov, obecnú knižnicu, mini amfiteáter, zdravotné stredisko, banku, supermarket, viacero súkromných obchodov sústredených na námestí, a tri podniky s kvalitnými reštauračnými službami. Obec v r. 2003 - 2010 vybudovala a odovzdala do užívania 105 nových bytov a vytvorilo 52 stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, čím uspokojivo vyriešila bytovú otázku.


VÝZNAMNÉ PAMIATKY

Kostol sv. Štefana kráľa


Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený v roku 1332 v  gotickom štýle, prestavaný v roku 1495. Do súčasnej podoby bol prestavaný v roku 1756-68 v   barokovom štýle. Patrónom chrámu je sv. Štefan, uhorský kráľ.

 

Oslany_kostol.jpg

 

Socha Sv. Jozefa z 18. storočia

V blízkosti chrámu stojí aj socha Sv. Jozefa, ktorá je nanovo zrekonštruovaná.

 

DSCF0880_____kopie.JPG

 

Kaplnka Sv. Cyrila a Metoda


V roku 1923 bola v obci postavená za stredným mlynom malá kaplnka a to na mieste, kde dovtedy stála na kamennom podstavci Socha umučenia. Kaplnka bola postavená na pamiatku padlých občanov Oslian v rokoch 1914-18 (14 mien) v I. svetovej vojne. Zasvätili ju sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

 

Oslany_Kaplnka_Sv.Cyrila_a_Metoda.JPG

 

Oslany Ľubianka Jaskynka Lurdskej Panny Márie

 

Oslany___ubianka_Jaskynka_Lurdskej_p._M__rie.JPG

 

Oslany Ľubianka Kostolík Sedembolestnej Panny Márie

 

Oslany___ubianka_Kostol_Sedembolestnej_p._M__rie.JPG

 

Pomník SNP


Zo svetských pamiatok treba spomenúť pomník SNP postavený v r. 1964.

Slovenský dvojkríž


V jubilejnom roku 2000 bol nad obcou umiestnený na vrchole Žarnova (840 m n. m.) 6m vysoký      a 4 m široký slovenský dvojkríž.
 

 

UBYTOVANIE

symbol_ubytovanie.JPG

-

 

STRAVOVANIE

symbol_stravovanie.JPG

 

Anna Zajačková SNACK-BAR
Mierová 636,
972 47 Oslany
tel.:     046 / 549 12 63
e-mail: -
web:     -

 

Pizzeria a Reštaurácia Slnečnica
SNP 44/29
Oslany 972 47
tel.:      0907/ 130 306
e-mail: -
web:     http://www.slnecnica.com/

 

Reštaurácia Red Dollar
Ľubianka
97247 Oslany
tel.:                      046/ 549 44 50
e-mail:                  -
prezentačný web: www.youtube.com/watch?v=pOGwamHByYw

 

TRADIČNÉ AKCIE

akcie.JPG

Február
• Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou .
• Detský karneval.
• Fašiangová verejná zakáľačka.

 

oslany_4.JPG

 

Apríl
• Sadenie mája.

 

oslany4.JPG

 

Jún
• Deň Medzihoria ( Organizuje vždy jedna z obcí mikroregiónu ).


August
• Kultúrno-spoločenské podujatia na výročie vysvätenia kostola (hody).

 

December
• Vianočné koledy, vystúpenie speváckej skupiny Oslianka, resp. hosťujúceho súboru.

• Mikulášska oslava.
 

oslany 5_1.JPG 


 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 71 %
nie - 29 %