Meniny na web

História občianskeho združenia

Založenie mikroregiónu iniciovali: starosta obce Radobica Anton Franc, obyvateľ Radobice – Cerová Štefan Valenteje a správca turistickej chaty na Cerovej Ing. Augustín Machata. Títo predstavovali aj zakladací výbor a zvolali na deň 4.9.1998 zakladajúce zhromaždenie, ktoré schválilo stanovy a zvolilo prezídium a prezidenta. Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia spolu so stanovami boli zaslané na Ministerstvo vnútra SR, ktoré dňa 14.5.1998 zaregistrovalo Medzihorie ako občianske združenie.

Prezidentom združenia bol zvolený Anton Franc, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 2001, kedy ťažko ochorel a zomrel. Až do komunálnych volieb 2002 viedol OZ Medzihorie viceprezident Štefan Valenteje. Od roku 2002 je prezidentom Jozef Hrotek, starosta obce Horná Ves.

 Medzi najvýznamnejšie počiny OZ Medzihorie patria: 

  1. Usporiadanie celoštátnej konferencie o vidieckej turistike, spoločne s VŠ poľnohospodárskou v Nitre v roku 2004,

  2. Usporiadanie školenia pre pracovníkov verejnej správy o projektoch pre získanie prostriedkov z fondov EU spoločne s Akadémiou Istropolitana Nova v r. 2005,

  3. Vybudovanie Cyklookruhu Medzihorím v roku 2001,

  4. Usporadúvanie cyklotúry po cyklookruhu Medzihorím od r. 2002 až do súčasnosti,

  5. Usporadúvanie Dňa Medzihoria od roku 2006 až do súčasnosti,

  6. Aktívna účasť v regionálnom združení Tekov – Hont,

  7. Aktívna účasť na činnosti Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja a Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho kraja,

  8. Aktívna účasť a propagácia mikroregiónu na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a Žiline od založenia až do roku 2005,

  9. Spolupráca s regionálnym združením cestovného ruchu Horná Nitra - Spolupráca s mikroregiónmi Buchlov, Kľak a  Šípok .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           V občianskom združení Medzihorie sú obce: Horná Ves, Oslany, Radobica, Veľké Pole, Veľké Uherce, podnikatelia v cestovnom ruchu a fyzické osoby.

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %