Meniny na web

Projekty

Názov malého projektu: 

Československé dny mikroregionů Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Medzihorie

Celkové náklady: 22 932,00 EUR

Výška príspevku EFRR: 17 283,47 EUR

Konečný užívatel: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizácie malého projektu: 1.1.2021 až 31.12.2021

Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/083

Číslo zmluvy: CZ/FMP/11b/044

Hlavný cezhraničný partner: Občianské združenie MEDZIHORIE (http://www.medzihorie.sk/)

Popis malého projektu:

Predmetom malého projektu je výmena skúseností a podpory v oblasti spolupráce obcí a aktérov miestnych iniciatív na území mikroregiónu Valašsko-Kelečsko (Česká republika) a Medzihorie (SR). Cieľom projektu je podporiť a ďalej rozvíjať tie činnosti, ktoré sú založené najmä na tradíciách a dobrovoľníctve, vďaka čomu je podpora obcí a mikroregionov rozhodujúcou pre zachovanie iniciatív, či už dobrovoľných hasičov, rybárov, poľovníkov, včelárov alebo folklórnych súborov. Dosiahne sa to prostredníctvom podpory zo strany mikroregionov, prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností na workshopoch a dňoch mikroregionov na oboch stranách hranice, do ktorých budú priamo zapojení miestni aktéri. Okrem toho sa vytvorí spoločná publikácia, konkrétne súbor letákov, ktoré zachytávajú jedinečnosť jednotlivých obcí z hľadiska miestnych iniciatív.

Aktivity malého projektu:

Riadenie projektu

Zabezpečenie povinnéj publicity malého projektu

K08 – Spoločná kooperačná aktivita na výmenu zkúseností a prenosu know how medzi partnermi malého projektu

K15 – Aktivita smerujúca k propagácii cezhraničnej spolupráce a spoločného územia 

 

zdroj: ČS mikroregiony - Mikroregion (meziricsko.cz)

 

Realizácia projektu / galéria: p://www.medzihorie.sk/sk/ceskoslovenske-dny-mikroregionu-valasskomeziricsko-kelecsko-a-medzihorie

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %