Meniny na web

Živočístvo

 V intraviláne obcí sa vyskytujú desiatky chránených druhov živočíchov, z nich k nehojným, ale nápadným patrí Bocian biely (Ciconia ciconia). Na poliach a pasienkoch v nižších polohách sa v posledných rokoch objavujú častejšie aj chránený Bažant poľovný (Phasianus colchicus), na horských lúkach vzácne aj Chriašteľ poľný (Crex crex). Riečna sieť tejto oblasti je miestom hniezdenia viacerých chránených druhov vodných vtákov. K najvýznamnejším patrí Rybárik riečny (Alcedo atthis). Zaznamenaný tu však bol aj výskyt Volavky popolavej (Ardea cinerea). Lesné komplexy sú domovom širokého spektra vzácnych druhov živočíchov.
Z cicavcov patria k typickým predstaviteľom Medveď hnedý (Ursus arctos), Rys ostrovid (Lynx lynx) a ojedinele aj Mačka divá (Felix sylvestris) a Vlk dravý (Canis lupus).
Z vtákov patria k typickým zástupcom napr. Bocian čierny (Ciconia nigra) a Jariabok hôrny (Bonasa bonasia). K najvzácnejším klenotom nesporne patrí Orol skalný (Aquila chrysaetos) a Orol kráľovský (Aquila heliaca). Na území Vtáčnika bol pozorovaný výskyt Sokola sťahovavého (Falco peregrinus), Orla krikľavého (Aquila pomarina) a Výra skalného (Bubo bubo)
Z chránených druhov obojživelníkov je charakteristická Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), Skokan hnedý (Rana temporaria) a Ropucha obyčajná (Bufo bufo).

Medzihorie_zivocistvo.jpg

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %