Meniny na web

Významné pamiatky

HORNÁ VES

 

Kostol sv. Pavla 

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol postavený v r. 1837. Rímsko -katolícky kostol dal postaviť Alexander Majthény s manželkou . Kostol_sv._Pavla_v_obci__Horn___Ves.JPG

 

Kaplnka Sv. Vincenta Ferrarského

V obci sa zachovala kaplnka sv. Vincenta Ferrarského postavená v barokovom štýle v roku 1780. Je situovaná v centre obce.

 

horna_ves_6.JPG

 

Kaštieľ v obci Horná Ves

Dnes už len pozostatky opevnenia so zachovalou jednou pivnicou.

 

Ka__tie___v_obci__Horn___Ves.JPG

Začiatkom 15. storočia postavili majitelia obce Hunyadyovci opevnenú stavbu ranno-stredovekého kaštieľa.. V 16. storočí bolo stavba obnovené vo forme neskoro goticko-renesančného kaštieľa.      V II. svetovej vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej devastácii. 

Táto rozsiahla stavba sa skladala z trojpodlažnej jednotraktovej budovy na nepravidelnom pôdoryse, na južnej strane s polygonálnym výstupkom, na východnej strane s pomerne vysokou vežou so štvorcovým pôdorysom situovanej do strednej osi budovy. Naľavo od veže je menší plochý rizalit, zakončujúci východnú fasádu. V južnom krídle bola čierna kuchyňa a nad ňou sieň s krbom. V priestore veže zaklenutej krížovou hrebienkovou klenbou bola kaplnka, ktorej interiérové úpravy a zariadenie boli z čias okolo roku 1749. Miestnosti druhého podlažia boli zaklenuté klenbami, ktoré boli valené s lunetami, alebo krížové s hrebienkami a pochádzali z čias okolo roku 1600. Výnimkou bola veľká miestnosť na východnej strane, ktorá mala neskoro gotický trámový strop s prievlakom. Miestnosti na treťom podlaží boli zakryté dreveným trámovým stropom. V sústrednej sieni na treťom podlaží bol renesančný krb z farebných kachličiek zo 17. storočia. Do západného jednotraktového krídla boli sústredené reprezentačné priestory. Na kaštieli sa robili menšie opravy v 19. storočí. V II. svetovej vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej devastácii.

 

horna_ves_5.JPG

Kaštieľ pred a po vypálení v II. svetovej vojne a historická snímka zrúcaniny kaštieľa.

 

Tento kaštieľ bol v 17. storočí niekoľkokrát miestom konania stoličnej kongregácie. Bolo to práve    v čase, keď bol prvým podžupanom Ladislav Hunyady. Rod Hunyady sa v tom období stal majiteľom nehnuteľností v obci a mal k obci blízky vzťah. Podľa portálnych súpisov sa ešte v 16. storočí stali pozemkovými vlastníkmi Majthényiovci, v niektorých obdobiach ako výluční vlastníci. Boli to majitelia hradu Sivý Kameň. Podľa zachovaných dokumentov viedli Majthényiovci a Hunyadyovci spolu majetkové spory o vlastníctvo zeme v obci. Z roku 1586 sa zachovali dokumenty, že Majthényiovci kruto zaobchádzali s poddanými. Aj v 18. storočí obec patrí do sústavy Majthényiovského panstva, ktorého centrum bol Sivý Kameň.
Poslednými vlastníčkami bývalých Majthényovských majetkov sa po smrti otca Rudolfa Majthényiho, ktorého v roku 1918 zabila v Budapešti električka a bol pochovaný pod kostolom v Čereňanoch, stali dve jeho dcéry Mária rod. Majthényi vydatá Tarnoczy a Gabriela Majthényi vydatá Gostony. V roku 1923 boli ich majetky štátom odňaté.

Webhttp://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30380

  

OSLANY

 

Kostol sv. Štefana kráľa

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený v roku 1332 v  gotickom štýle, prestavaný v roku 1495. Do súčasnej podoby bol prestavaný v roku 1756-68 v   barokovom štýle. Patrónom chrámu je sv. Štefan, uhorský kráľ.

 

Oslany_kostol.jpg

 

Socha Sv. Jozefa z 18. storočia  v obci Oslany

V blízkosti chrámu stojí aj socha Sv. Jozefa, ktorá je nanovo zrekonštruovaná. 

 

DSCF0880_____kopie.JPG

 

Kaplnka Sv. Cyrila a Metoda

V roku 1923 bola v obci postavená za stredným mlynom malá kaplnka a to na mieste, kde dovtedy stála na kamennom podstavci Socha umučenia. Kaplnka bola postavená na pamiatku padlých občanov Oslian v rokoch 1914-18 (14 mien) v I. svetovej vojne. Zasvätili ju sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

 

Oslany_Kaplnka_Sv.Cyrila_a_Metoda.JPG

 

Pomník SNP

Zo svetských pamiatok treba spomenúť pomník SNP postavený v r. 1964.

 

Slovenský dvojkríž

V jubilejnom roku 2000 bol nad obcou umiestnený na vrchole Žarnova (840 m n. m.) 6m vysoký      a 4 m široký slovenský dvojkríž.
 

 

RADOBICA

 

Kostol  Božského srdca Ježišovho

 Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený  v r.1950 a zrekonštruovaný    v r. 2001.

 

radobica_2.JPG

 

Kostol pred rekonštrukciou v r. 1994.

 

Radobica_kostol.jpg

 

Kostol po rekonštrukcii r. 2002.

 

Socha Sv. Jána Nepomuckého

V blízkosti chrámu stojí aj  socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá je nanovo zrekonštruovaná.

 

radobica_3.JPG

 

Kaplnka na Cerovej

Je vo vzdialenosti 2,5 km od obce Radobica. Bola postavená miestnym obyvateľom Jánom Tomášom z vďaky za návrat z talianskeho zajatia počas  II. Svetovej vojny po roku 1945. Je zasvätená Panne Márii. 

 

radobica_4.JPG

 

VEĽKÉ POLE

 

Kostol

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol postavený v r. 1617 v gotickom štýle. Kostol je zasvätený všetkým svätým. Pred kostolom bola v roku 1792 vybudovaná kaplnka na znak veľkého krupobitia, kedy bola týmto prírodným živlom zničená celá obec.

 

SAM_0539.JPG

 

Morový stĺp

Táto socha bola postavená v roku 1787 na znak, že v obci sa vyskytol mor a táto socha bola pomenovaná ako Morový stĺp, ktorý sa nachádza pred kultúrnym domom v obci. Na stĺpe sú vyznačené dátumy posledných opráv rekonštrukcii tejto pamiatky.
 

+_1.png

 

Pomník padlých vojakov

Zo svetských pamiatok treba spomenúť Pomník padlým vojakom, ktorý je umiestnený v strede obce. Jedná sa o pomník padlých vojakov v I. svetovej vojne. Tento pomník bol vybudovaný nemeckými občanmi obce Veľké Pole, pretože obec Veľké Pole bola nemeckou obcou a títo nemeckí občania boli vysťahovaní v roku 1946 do Nemecka.
 

pomn__k_vojakov.JPG

 

Zvonička

Medzi zaujímavé objekty môžeme zaradiť dubovú zvoničku v obci, ktorá sa nachádza na miestnom cintoríne. Do zvoničky bol odliaty zvon rodákom obce p. Michalom Trvalcom.


 

SAM_0543.JPG

 

 

VEĽKÉ UHERCE 

 

Kostol sv. Michala archanjela


Bol postavený v r.1332 v gotickom slohu na starších základoch. Renesančne upravený v r.1669, keď pristavali bočnú kaplnku. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a prestavanou vežou.
 

kalend___r_2007_006.jpg

 

Kaštieľ

Jednou z dominánt obce je kaštieľ, ktorý postavili v roku 1622 Michal Bošány s manželkou Margarétou v časoch Tureckej invázie. Pôvodne bol postavený ako renesančný ale v 18.storočí bol zbarokizovaný a v r.1845 až 1860 úplne prestavaný v romanticko neogotickom slohu s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí.

 

ka___ite_____002.jpg

 

Je to štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Fasáda budovy je členená bohatými neogotickými architektonickými článkami. Dvojtraktové prízemie s neogotickou kaplnkou, prístupno bohato riešeným portálom. Na druhom podlaží reprezentačné miestnosti s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevenými obkladmi a vzorovým parketom. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách.

Vo vnútornom zariadení gobelín, umiestnený v slávnostnej sieni, predstavuje kráľa sediaceho na tróne, obklopeného množstvom postáv. Reliéfna podobizeň baróna Thoneta z roku 1904 od P. Breithuta z Viedne. Rokokový rám z 2. tretiny 18. storočia a iné.

 

Ka__tie___interi__r_1.JPG

Ka__tie___interi__r.jpg

 

V roku 1865 kúpila kaštieľ rodina Thonetovcov, ktorá ho vlastnila až do druhej svetovej vojny. V súčasnosti je opäť vo vlastníctve jedného z potomkov Thonetovcov. Pretože je v štádiu rekonštrukcie je pre verejnosť neprístupný.

Web : www.panoramy.sme.sk/panorama/1717/velke-uherce-kastiel-pohlad-z-parku-leto-2007/?pr=1724&p=1727

Web : www.zamky.sk/kastiele-a-kurie/velke-uherce-kastiel?q=node/3&mon=305276&det=1

 

Kaplnka P.Márie

V dolnej časti obce, z konca 18.storočia,riešená na spôsob gloriety. Nad vchodom plastika piety zo začiatku 19.storočia. Zvon z roku 1837 od V Littmana.

 

zvoni____ka_001.jpg

 

Pomník padlým v prvej svetovej vojne

Nachádza sa v strede obce oproti budovy pošty. Postavený na pamiatku padlých v prvej svetovej vojne. Na kamennom podstavci súsošie dvoch postáv - Ježiš Kristus s krížom a vojakom. V podstavci zoznam padlých s nápisom kto a komu pomník postavili.

 

P1000417.JPG

 

 

Pomník padlým v II. svetovej vojne

Pri hasičskej zbrojnici, na pamiatku padlým partizánom v SNP. Na stupňovitom polkruhovom základe z umelého kameňa súsošie troch postáv z pieskovca, v pozadí kríž. Na pomníku tabuľa so zoznamom 36 padlých.

 
 
 

 P1000431.JPG

 

 

Kaplnka na Kalvárii 

  
Leží na úbočí hory Šípok. Bola postavená okolo roku 1850. Dala ju postaviť barónka Kristína Hellenbachová Rudnayová, ako vďaku za uzdravenie svojho manžela bylinami, ktoré na tomto mieste nazbierala. V roku 1852 posvätená banskobystrickým biskupom Štefanom Moyzesom a zasvätená Nanebovzatej Panne Márii. Ku kaplnke boli následne vybudované zastavenia krížovej cesty. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15.august) sa tu na púti schádzajú veriaci z celého okolia.


kalv___ria.jpg

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %