Meniny na web

O mikroregióne

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MEDZIHORIE

Obecný úrad, Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves, Slovenská republika

Tel.:    +420 905 606 207

Fax:     +420 46 549 20 49
E-mail: obechornaves@atlas.sk

Web:     www.medzihorie.sk


Štatutárny zástupca:
Jozef Hrotek


HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Určite Vás prekvapí, že sa neďaleko Bojníc rozprestiera mikroregión bohatý na prírodné a kultúrne krásy. Neváhajte a objavujte tunajšie zajímané pamiatky, upravené obce, lesy s potôčikmi i pokojné miesta s krásnymi výhľadmi do kraja.

Mikroregión Medzihorie vznikol dňa 4.9. 1998 ako zväzok obcí Horná Ves, Oslany, Radobica, Veľké pole a Veľké Uherce. Územie mikroregiónu je vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí. Nachádza sa na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, na rozhraní okresu Prievidza (obce Horná Ves, Oslany, Radobica), Partizánske (Veľké Uherce) a Žarnovica (Veľké pole). Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohoria Tríbeč a Vtáčnik, územím rozhrania dolnej Nitry a Hornonitrianskej kotliny. Najvyšší vrch je Buchlov v pohorí Vtáčnik s nadmorskou výškou 1040,5 m n. m. Územie nášho mikroregiónu sa nachádza vo veľkoplošnom chránenom území – Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. V území CHKO Ponitrie leží aj PR Dobrotínske skaly, ktoré, tvoria dominantu na území nášho mikroregiónu a sú vyhľadávanou turistickou atrakciou. Súčasťou PR je Dobrolínska jaskyňa hlboká 26 m, ktorá je zaujímavá výskytom vzácnych bezstavovcov. A za zmienku stojí aj chránená vápencová Veľkopoľská jaskyňa, ktorá sa nachádza vo Veľkom poli..

Bohatou históriu obcí môžete objavovať prostredníctvom kostolov a krížov, pripomínajúcich udalosti tragické ale i radostné. Návštevníkov poteší sieť značených peších i cyklistických trás. V máji v roku 2002 bol vytvorený Cyklookruh Medzihorie v celkovej dĺžke 44km. Miestne lesy lákajú každoročne veľký počet hubárov a turistov z rôznych kútov Slovenska a zahraničia. Pokiaľ zatúži turista po iných formách relaxu je možné využiť viaceré možnosti jazdenia na koňoch a iných športových vyžitiach.

 

VÝZNAMNÉ PAMIATKY


Kostol sv. Michala archanjela v obci Veľké Uherce

Bol postavený v r.1332 v gotickom slohu na starších základoch. Renesančne upravený v r.1669, keď pristavali bočnú kaplnku. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a prestavanou vežou.

 kalend___r_2007_006.jpg

 

Kaštieľ v obci Veľké Uherce

Jednou z dominánt obce je kaštieľ, ktorý postavili v roku 1622 Michal Bošány s manželkou Margarétou v časoch Tureckej invázie. Pôvodne bol postavený ako renesančný ale v 18.storočí bol zbarokizovaný a v r.1845 až 1860 úplne prestavaný v romanticko neogotickom slohu s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí.

ka___ite_____002.jpg

 

Je to štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Fasáda budovy je členená bohatými neogotickými architektonickými článkami. Dvojtraktové prízemie s neogotickou kaplnkou, prístupno bohato riešeným portálom. Na druhom podlaží reprezentačné miestnosti s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevenými obkladmi a vzorovým parketom. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách.

Vo vnútornom zariadení gobelín, umiestnený v slávnostnej sieni, predstavuje kráľa sediaceho na tróne, obklopeného množstvom postáv. Reliéfna podobizeň baróna Thoneta z roku 1904 od P. Breithuta z Viedne. Rokokový rám z 2. tretiny 18. storočia a iné.

 

Ka__tie___interi__r_1.JPG

Ka__tie___interi__r.jpg

 

V roku 1865 kúpila kaštieľ rodina Thonetovcov, ktorá ho vlastnila až do druhej svetovej vojny. V súčasnosti je opäť vo vlastníctve jedného z potomkov Thonetovcov. Pretože je v štádiu rekonštrukcie je pre verejnosť neprístupný.

Web : www.panoramy.sme.sk/panorama/1717/velke-uherce-kastiel-pohlad-z-parku-leto-2007/?pr=1724&p=1727

Web : www.zamky.sk/kastiele-a-kurie/velke-uherce-kastiel?q=node/3&mon=305276&det=1

Kaplnka P.Márie – zvonička v obci Veľké Uherce

V dolnej časti obce, z konca 18.storočia,riešená na spôsob gloriety. Nad vchodom plastika piety zo začiatku 19.storočia. Zvon z roku 1837 od V Littmana.

 

zvoni____ka_001.jpg

Pomník padlým v prvej svetovej vojne v obci Veľké Uherce

Nachádza sa v strede obce oproti budovy pošty. Postavený na pamiatku padlých v prvej svetovej vojne. Na kamennom podstavci súsošie dvoch postáv - Ježiš Kristus s krížom a vojakom. V podstavci zoznam padlých s nápisom kto a komu pomník postavili.

 

P1000417.JPG

Kostol Božského srdca Ježišovho v obci Radobica

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený v roku 1950 a zrekonštruovaný v roku 2001.

 

Radobica_kostol.jpg

Kostol v obci Veľké Pole

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol postavený v r. 1617 v gotickom štýle. Kostol je zasvätený všetkým svätým. Pred kostolom bola v roku 1792 vybudovaná kaplnka na znak veľkého krupobitia, kedy bola týmto prírodným živlom zničená celá obec.

 

SAM_0539.JPG

Pomník padlých vojakov v obci Veľké Pole

Zo svetských pamiatok treba spomenúť Pomník padlým vojakom, ktorý je umiestnený v strede obce Veľké Pole. Jedná sa o pomník padlých vojakov v I. svetovej vojne. Tento pomník bol vybudovaný nemeckými občanmi obce Veľké Pole, pretože obec Veľké Pole bola nemeckou obcou a títo nemeckí občania boli vysťahovaní v roku 1946 do Nemecka.

 

pomn__k_vojakov.JPG

Kostol sv. Štefana kráľa v obci Oslany

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol pôvodne postavený v r. 1332 v gotickom štýle, prestavaný v r. 1495. Do súčasnej podoby bol prestavaný v r. 1756-68 v barokovom štýle. Patrónom chrámu je sv. Štefan, uhorský kráľ.

 

Oslany_kostol.jpg


Socha Sv. Jozefa z 18. storočia v obci Oslany

V blízkosti chrámu stojí aj socha Sv. Jozefa, ktorá je nanovo zrekonštruovaná.

 

socha_svet__ho_J__na.JPG


Kostol sv. Pavla v obci Horná Ves

Ku kultúrnym pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol postavený v r. 1787. Rímsko -katolícky kostol dal postaviť Alexander Majthény s manželkou .

 

Kostol_sv._Pavla_v_obci__Horn___Ves.JPG

Kaštieľ v obci Horná Ves

Dnes už len pozostatky opevnenia so zachovalou jednou pivnicou.

 

Ka__tie___v_obci__Horn___Ves.JPG

 

Začiatkom 15. storočia postavili majitelia obce Hunyadyovci opevnenú stavbu ranno-stredovekého kaštieľa.. V 16. storočí bolo stavba obnovené vo forme neskoro goticko-renesančného kaštieľa. V II. svetovej vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej devastácii.

 

TRADIČNÉ AKCIE

akcie.JPG

Január
• Novoročný koncert dychovej hudby ( obec Veľké Uherce ).

Február
• Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou (všetky obce).

• Detský karneval ( obec Veľké Pole ).

• Fašiangový sprievod po obci ( obce Radobica, Horná Ves ).

• Fašiangová verejná zakáľačka ( obce Veľké Pole, Oslany ). 

Marec
• Privítanie jari – Vynášanie Moreny ( obec Horná Ves).

Apríl
• Sadenie mája( všetky obce ).

• Oslavy výročia ukončenia II. Svetovej vojny ( obec Veľké Uherce ).

Máj
• Pochovávanie basy, spojené s tanečnou zábavou ( obec Veľké Uherce ).

Jún
• Deň Medzihoria ( Organizuje vždy jedna z obcí mikroregiónu ).

• Motokrosový pretek ( obec Veľké Uherce ).

Júl
• Futbalový turnaj o Pohár SNP ( obec Veľké Uherce ).

• Futbalový turnaj združenia obcí Šípok ( obec Veľké Uherce ).

August
• Kultúrno-spoločenské podujatia na výr. vysvätenia kostola (hody obce Veľké Pole, Oslany ).

•Oslavy SNP- posedenie pri vatre ( obce Radobica, Horná Ves, Veľké Uherce ).

• Detský karneval – pri príležitosti ukončenia letných prázdnin ( obec Horná Ves ).

• Festival dychových hudieb( obec Veľké Uherce ).

• Marianská púť na kalvárii ( obec Veľké Uherce ).

September
• Výstavka prác šikovných rúk z darov zeme v miestnom kostole ( obec Radobica ).

• Motokrosový pretek ( obec Veľké Uherce ).

December
• Vianočné koledy, vystúpenie speváckej skupiny resp. hosťujúceho súboru ( obce Veľké Pole, Oslany ).

• Posedenie pri jedličke a koledovanie po obci ( obec Radobica ).

• Posedenie pri jedličke pre seniorov( obec Horná Ves ).
 

 

 

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %