Meniny na web

Rastlinstvo

 Územie Veľkopoľskej brázdy pokrývajú v nižších polohách dubovo-hrabové lesy, okrajovo dubovo-cerové a dubovo-nátržníkové lesy, vo vyšších polohách bučiny a jedľobučiny, v údoliach potokov brehové porasty jelšín. Z fytogeograficky významných druhov sú to druhy horské, zostupujúce z vyšších polôh Vtáčnika, ďalej druhy teplomilné, prenikajúce z Tríbča a Hornonitrianskej kotliny. Vo Veľkom Poli bola objavená chránená rastlina – popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia). Dominantnou formáciou na Vtáčniku sú bukové lesy, ktoré majú podhorský až horský charakter.

Medzihorie_rastlinstvo.jpg

0

Anketa

Navštívili ste už náš mikroregión?

áno - 67 %
nie - 33 %